Kedves Testvérünk!

Isten hozta
a
Kőbányai Református Egyházközség honlapján.

Várjuk Önt is szeretettel gyülekezetünk közösségébe,
mely lelki otthona kíván lenni mindenkinek, aki lelki megnyugvást és kérdéseire választ keres."Jõjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok
és meg vagytok terhelve, 
és én megnyugvást adok nektek."
(Mt 11, 28)

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET !


.
 
-
május 30-án, áldozócsütörtökön, Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepén 18 órai kezdettel tartunk istentiszteletet a templomban.

 
- május 9-én és 10-én (pünkösd 1. és 2. napján) fél 9, 10 és 18
órakor tartunk ünnepi istentiszteleteket.
Úrvacsora-osztás pünkösdvasárnap fél 9 és 10 órakor, pünkösdhétfőn 10 órakor. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves Testvérünket pünkösdi istentiszteleteinkre!  - Tanévzáró istentiszteletünket május 16-án (vasárnap) 10 órai kezdettel tartjuk, melyen hálát adunk az elmúlt tanév minden áldásáért és eredményéért. Szeretettel várjuk (hittanos) gyermekeinket és ifjainkat családjaikkal együtt!


  -
Június 22-én (szombaton) délután presbiter-családok találkozóját tartjuk a parókiakertben

 


Copyright 2019

web statistics